TEKSMARK 2018

’n Kunste Onbeperk-projek. Ondersteun deur die Nasionale Afrikaanse Teaterinisiatief (NATi) en die Baxter-teatersentrum. Vereer met die spesiale Fleur du Cap-prys vir innovasie 2018.

Kunste Onbeperk se Teksmark se doel is om nuwe Suid-Afrikaanse verhoogtekste te ontwikkel en aan skrywers ’n geleentheid te bied om hul idees en tekste vir moontlike verdere ontwikkeling aan belanghebbendes in die teaterbedryf (onafhanklike borge, feeste en teaters) voor te lê.

A Kunste Onbeperk Initiative. Supported by the Nasionale Afrikaanse
Teaterinisiatief (NATi) and the Baxter Theatre Centre.

The main aim of Kunste Onbeperk’s Teksmark is to develop new South African stage plays and to create a platform for writers to showcase their ideas and scripts for possible further development by interested parties in the theatre industry (independent funders, festivals and theatres).

Alle skrywers (hetsy gevestig of opkomend) kan voorstelle stuur vir oorweging.

Die derde Kunste Onbeperk-Teksmark vind plaas op 3 en 4 September 2018 by die Baxter-teaterkompleks in Kaapstad.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 2 Julie om 17:00. Geen laat aansoeke sal deur die onafhanklike paneel oorweeg word nie.

Vir meer besonderhede laai die onderstaande inligtingsdokument af.

Navrae kan gerig word aan Hugo Theart by hugo@kunste.org.za.

The third Kunste Onbeperk Teksmark will take place on 3 and 4 September 2018 at the Baxter Theatre Complex in Cape Town.

All writers (upcoming and established) can participate.

The closing date for entries is 2 July 2018 at 17:00. No late entries will be considered by the independent panel.

For more information, download the document below.

For any queries, please contact Hugo Theart at hugo@kunste.org.za.

Ondersteun deur / Supported by

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2019 Kunste Onbeperk. Digitale Projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?